تاریخچه


این مرکز در اسفدماه 96 با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه آغاز به کار نمود.در ابتدا اعضا وهمکاران هیات علمی وکارشناسان انتخاب شد ودر ابتدا ضمن تدوین اساسنامه ؛اولویتهای پژوهشی مرکز را باتوجه به نیاز سنجی انجام شده مشخص وبرای کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق دانشکده ها ارسال شد ومقررگردید جلسات با اولویت تدوین سند جامع سلامت استان برگزار گردد.

 

شرح وظایف کلی و برنامه ها

توانمند سازی و ارتقای مهارت SDH در اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت

تدوین اولویت های مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت در سطح استان

حمایت از حوزه های مختلف سلامت ( درون سازمانی ) به منظور طراحی و اجرای حداقل یک برنامه در حیطه مولفه های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور

پیاده سازی رویکرد توانمند سازی اجتماع محور با همکاری سایر دستگاهها و نهادها ( بین بخشی ) با هدف ایجاد نظام پایدار اجرای برنامه های مرتبط با مولفه های اجتماعی

همکاری در ایجاد سامانه نرم افزاری برای مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت استان

حمایت از مرکز تحقیقاتی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت استان

توانمند سازی مرکز تحقیقاتی با رویکرد ابتکارات اجتماع محور و همکاری بین بخشی

فرهنگ سازی و حساس سازی حوزه های مختلف دانشگاه و سایر دستگاه ها در زمینه SDH

اجرای بسته های آموزشی مورد نیاز اهداف SDH

اجرای پروتکل جمع آوری داده های مرتبط با شاخص ها با مشارکت درون و بین بخشی

 

ادامه مطلب : http://social.nkums.ac.ir/Category/25948

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...